Khác biệt văn hóa Việt - Mỹ, những điều cần biết khi đi du học Mỹ mới nhất 2019. Thời gian qua mình nhận ra một số khác biệt, hay sốc văn hoá giữa Việt Nam và Mỹ