Mình du học MBA Mỹ được gần 2 năm, tháng 7/2018 này visa mình sẽ hết hạn (renew) và đây là chia sẽ kinh nghiệm cuả mình về việc gia hạn