Mỗi người có một phương pháp học hiệu quả khác nhau, nếu bạn chưa thấy phương pháp học tiếng anh thi ielts hiệu quả, hãy tham khảo kinh nghiệm của bạn du học sinh Canada dưới đây nhé!