Làm gì khi bị cảnh sát Canada tiếp cận? Luật pháp ở nước ngoài rất khác so với Việt Nam, chính vì thế, hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về luật pháp , cách xử lý khi có vướng mắc với cảnh sát và luật pháp Canada.