Lương giờ tối thiểu ở Nhật 2018- tổng hợp mới nhất 2019.Lương giờ tối thiểu ở Nhật (người lao động không kể người Nhật hay người nước ngoài có quyền đòi lương không thấp hơn mức này) Tỉnh/Thành Yen Ngày ban hành