Năm 2019, Malta thay đổi chính sách visa - Du học và định cư Châu Âu ngày càng dễ dàng.