u học Trung Quốc là một trong những nhu cầu ngày càng cao của học sinh, sinh viên Việt Nam. Với môi trường học tập tiến bộ, hiện đại, Trung Quốc là điểm đến thú vị cho tương lai.Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc dành nhiều suất học bổng toàn phần cho du học sinh.