Trong hồ sơ du học Trung Quốc bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó, mẫu đơn xin học bổng chính phủ Trung Quốc rất quan trọng. Dưới đây là một số thông tin và mẫu đơn xin học bổng toàn phần được cập nhật mới nhất năm 2019.