Muốn làm bác sĩ giỏi phải làm gì? muốn làm bác sĩ cần phải làm gì?Các bác sĩ tương lai nên đọc! Richard Teo Keng Siang, sinh năm 1972, là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, rất ham sống, ham làm việc và... ham làm giàu. Năm 40 tuổi, anh đã thành một nhà triệu phú. Một ngày, anh khám phá ra mình bị ung thư phổi đã tới thời kỳ 4