Xuất khẩu lao động tại Nhật, Du học Nhật Bản 2019, nên chọn xuất khẩu lao động du học tại Nhật Bản