Mấy năm trở lại đây, ngành Y tá điều dưỡng đang được mọi người quan tâm rất nhiều. Nhất là du học Nhật và du học Đức.