Nhưng nên học xong Đại học - Cao đẳng mới đi du học Nhật hay Tốt nghiệp THPT đi luôn? , du học Nhật Bản,