Các bạn rất lo lắng khi bị đại sứ quán Nhật gọi lên phỏng vấn, phỏng vấn du học Nhật qua skype. Không biết là những câu hỏi nào đại sứ quán hay hỏi. Mình xin chia sẻ một chút hướng dẫn trả lời phỏng vấn du học Nhật Bản cập nhật 2019. ấn tháng 4/2019 tới đây.