Ngành tài chính ngân hàng là ngành rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đam mê, và đây cũng là ngành có rất nhiều học bổng cho các bạn tham khảo. Dưới đây là 8 học bổng ở các quốc gia. các bạn tham khảo nhé!