Những điều đầu tiền cần làm ngay khi đến du học Canada. Đây là những điều giúp cho bạn bắt kịp với cuộc sống bên này , không bị quá bỡ ngỡ và để đảm bảo tài chính, sức khỏe cho bạn.