Những loại học bổng của chính phủ Pháp và liên minh Châu Âu

 Tham khảo những học bổng này sẽ giúp bạn mở rộng lựa chọn, nâng cao khả năng đậu học bổng và thực hiện ước mơ du học Pháp của mình.

Những loại học bổng của chính phủ Pháp và liên minh Châu Âu  

1. Học bổng Đại sứ quán Pháp

Hàng năm, Đại sứ quán Pháp cấp học bổng cho các thí sinh theo học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học chính xác, khoa học kĩ sư, kinh tế, quản lý, luật và khoa học chính trị. Lời mời đăng ký chương trình học bổng xuất sắc này được công bố vào tháng 10, kết quả được công bố vào tháng 4.

2. Học bổng Đại học Pháp ngữ (AUF)

Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) hàng năm cũng cấp một lượng học bổng tương đối lớn cho các du học sinh theo học trình độ Tiến sĩ.

3. Học bổng Eiffel

Chương trình học bổng Eiffel được phát triển bởi Bộ ngoại giao và phát triển quốc tế nhằm cho phép các cơ sở đào tạo đại học ở Pháp thu hút được những sinh viên quốc tế xuất sắc trong đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ nhằm đào tạo ra những nhà lãnh đạo quốc tế trong tương lai trong những ngành công cộng và tư nhân, trong các lĩnh vực ưu tiên về nghiên cứu và thu hút các thí sinh cho bậc Thạc sĩ đến từ các nước đang phát triển và cho bậc Tiến sĩ đến từ các nước đang phát triển và các nước công nghiệp.

4. Học bổng Eramus của Liên minh Châu Âu (EU)

Trong khuôn khổ chương trình Erasmus của Liên minh Châu Âu (EU), sinh viên có thể được hưởng học bổng học tập tại Pháp hoặc một nước thành viên khác của EU. Các học bổng này được cấp trong khuôn khổ các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đa phương và các dự án đối tác đặc biệt.

5. Học bổng của các vùng trong nước Pháp

Hội đồng Vùng cấp học bổng cho sinh viên và nhà nghiên cứu tại các trường thuộc khu vực của mình. Phần lớn các Vùng đều có các khoản hỗ trợ dành cho tiến sĩ và những người làm nghiên cứu sau tiến sĩ nằm dưới quyền quản lý của các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu.

6. Học bổng của các trường đại học Pháp

Một vài cơ sở đào tạo đại học (Trường Đại học tổng hợp và Trường lớn) cũng có chương trình học bổng dành cho sinh viên. Bạn có thể liên lạc với Bộ phận quan hệ quốc tế của các trường này, nơi có thể cung cấp cho bạn thông tin về chương trình học bổng của các thể chế nhà nước. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *