du học mỹ , Những lỗi thường gặp trong bài luận Why this college?