Quy định về việc làm thêm của du học sinh tại Canada. Gần đây có vài bạn hỏi các vấn đề đi làm của du học sinh nên tôi muốn repost bài viết này để các bạn du học sinh không vô tình phạm luật.