Resident permit là gì? ✅Hồ sơ xin Residence Permit gồm những gì?✅Thẻ tạm trú là gì? Thẻ tạm trú tiếng Anh là gì?Theo quy định, thẻ tạm trú phải có giá trị tối thiểu là 1 năm, nếu ít hơn thì không thể xin cấp thẻ tạm trú và thẻ tạm trú có hiệu lực tối đa là 5 năm (cho diện chủ đầu tư).