Săn học bổng toàn phần chính phủ Thượng Hải từ trường Đại học Fudan năm 2019

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên sau đại học Học bổng của chính phủ Thượng Hải từ trường Đại học Fudan năm 2019.

Học bổng toàn phần chính phủ Thượng Hải từ trường Đại học Fudan

Mô tả vài nét về tường đại học Fudan:

Một trong những trường đại học truyền thống có uy tín nhất Trung Quốc, Đại học Fudan – một trong những nơi đầu tiên ở Trung Quốc- tuyển sinh sinh viên quốc tế từ những năm 1950. Ngày nay, Đại học Fudan tuyển các sinh viên quốc tế nhất thứ hai trong cả nước, và cung cấp một trong những chương trình Mandarin tốt nhất trong thành phố.

Fudan cũng có một vài kí túc xá xung quanh thành phố làm cho việc tìm kiếm các lớp học gần nơi ở của bạn dễ dàng hơn. Tại thứ hạng cuối cùng, Fudan đã có tên trong 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới và trong năm trường hàng đầu ở Trung Quốc, vì vậy nếu bạn muốn tham gia khóa học Mandarin của tại một trường đại học đẳng cấp thế giới, Fudan chính là lựa chọn hàng đầu của bạn.

Mô tả học bổng:

Để phát triển hơn nữa nền giáo dục của sinh viên quốc tế và thu hút nhiều sinh viên quốc tế xuất sắc hơn đến học tại Thượng Hải, Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải đã thành lập Học bổng Chính phủ Thượng Hải cho sinh viên quốc tế. Học bổng này được thành lập để tài trợ cho sinh viên quốc tế xuất sắc để theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc cao hơn tại các tổ chức giáo dục tại Thượng Hải.

Nước: Trung Quốc

Bậc: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành: Triết học, Kinh tế, Nghiên cứu pháp lý, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Quản lý; Khoa học, Kỹ thuật, Nông nghiệp; Mỹ thuật và Y học.

Giá trị học bổng:

– Loại A:

+ Miễn học phí; cung cấp chỗ ở trong khuôn viên miễn phí,

+ Bảo hiểm y tế toàn diện và trợ cấp sinh hoạt (Sinh viên thạc sĩ: 3000RMB / tháng, Sinh viên tiến sĩ: 3500RMB / tháng)

– Loại B: Miễn học phí và cung cấp Bảo hiểm y tế toàn phần

Deadline: 15/03/2019

Nộp hồ sơ: http://bit.ly/2RpSjGe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *