Sống tiết kiệm -Trong lần chuyển nhà gần đây nhất, tôi phát hiện ra mình phải bỏ đi trên dưới 20 đôi giày dép