Study plan Canada: Những câu hỏi cần được trả lời trong study plan

Description: Để viết được 1 study plan tốt, bạn nên trả lời và trả lời một cách thật thuyết phục những câu hỏi dưới đây. Đó là kinh nghiệm của du học sinh đã và hiện đang du học tại Canada chia sẻ.

Để viết được 1 study plan tốt, bạn nên trả lời và trả lời một cách thật thuyết phục những câu hỏi dưới đây. Đó là kinh nghiệm của du học sinh đã và hiện đang du học tại Canada chia sẻ.

Study plan Canada: Những câu hỏi cần được trả lời trong study plan 

1. Why do you wish to study in Canada in the program for which you have been accepted?
2.  What is your overall educational goal?
3.  Why are you not pursuing a similar program in your country of residence/citizenship?
4.  What research have you done into studies in your country of residence/citizenship?
5.  How will this program enhance your employment opportunities in your country of residence/citizenship?
6.  What ties do you have to your country of residence/citizenship?
7. If it has been more than 2 years since you have left full-time education, please provide your C.V. (resumé).
8. In the case of a minor applicant, what are your reasons for studying in Canada? What is your parents'/guardians' immigration status in their current country of residence?

Tạm dịch: 

1. Tại sao bạn lại chọn  chương trình học ở Canada?

2. Mục tiêu giáo dục tổng thể của bạn là gì?

3. Tại sao bạn không theo đuổi một chương trình tương tự ở quốc gia cư trú / quốc tịch của bạn?

4. Nghiên cứu nào bạn đã thực hiện trong các nghiên cứu tại quốc gia cư trú / quốc tịch của bạn?

5. Chương trình này sẽ tăng cường cơ hội việc làm của bạn ở quốc gia cư trú / quốc tịch như thế nào?

6. Bạn có mối quan hệ gì với đất nước cư trú / quốc tịch của bạn?

7. Nếu đã hơn 2 năm kể từ khi bạn rời khỏi giáo dục toàn thời gian, vui lòng cung cấp C.V. (tiếp tục).

8. Trong trường hợp ứng viên vị thành niên, lý do du học Canada của bạn là gì? Tình trạng nhập cư của cha mẹ / người giám hộ của bạn ở quốc gia hiện tại của họ là gì?

 Cách bắt đầu và kết thúc study plan 

Mở đầu:

--------------------------------------------------------------

(Address of Embassy or High Commission)
(Date)
Dear Consular Officer:
Subject: Personal statement in support of student permit application.
I, __________, am applying for a study permit for Canada as I have secured admission in (SUBJECT) at (INSTITUTE/University) in (PROVINCE), Canada.
....................
Kết thúc: 
Therefore, I kindly request to grant the study permit and oblige me.
Yours Sincerely
(NAME)

Bạn có thể tham khảo: 

Chia sẻ kinh nghiệm study plan mẫu khi đi du học Canada 
Một số lưu ý khi viết study plan 
Tổng hợp một số bài viết study plan mới nhất
Hỏi đáp về study plan


Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: