Để viết được 1 study plan tốt, bạn nên trả lời và trả lời một cách thật thuyết phục những câu hỏi dưới đây. Đó là kinh nghiệm của du học sinh đã và hiện đang du học tại Canada chia sẻ.