Mấy năm trở lại đây thì nhu cầu ra nước ngoài du học hay sinh sống càng ngày càng phổ biến.