Dưới đây là tâm sự việc làm thêm của du học sinh sống ở Đức để các bạn hiểu hơn về du học Đức và cuộc sống ở bên đó khi chuẩn bị sang du học.