Canada là một đất nước xinh đẹp, thanh bình, người dân thân thiện và có nền giáo dục thuộc hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, đất nước này, cũng như 194 đất nước còn lại trên thế giới, đều có những mặt tiêu cực của nó.