Việc trang bị cho mình thông tin cơ bản cần thiết khi đi du học là vô cùng quan trọng. trong đó là việc gọi cấp cứu.