Tổng hợp 31 ngành có học bổng từ Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan (ICDF) năm 2019

Học bổng TOÀN PHẦN dành cho các bạn muốn theo học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đài Loan. Gồm 31 ngành được học bổng từ Qũy đầu tư phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan( ICDF) chính thức nhận hồ sơ đăng kí năm 2019

Tổng hợp 31 ngành có học bổng từ Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan (ICDF) năm 2019

Học bổng ICDF là gì ?

Học bổng ICDF do Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan(ICDF) của Taiwan cấp cho một số nước có quan hệ ngoại giao hoặc thương mại tốt với Đài Loan , trong đó có Việt Nam.

Giá trị học bổng:

TaiwanICDF sẽ trao nhiều suất học bổng toàn phần cho ứng viên bao gồm vé máy bay khứ hồi, nhà ở, học phí và phí tín dụng, bảo hiểm, chi phí sách giáo khoa và trợ cấp hàng tháng.

Điều kiện nhận học bổng :

Là công dân các quốc gia nằm trong danh sách phù hợp của học bổng (có Việt Nam).

Đủ điều kiện nhập học 1 trong các trường đại học ứng viên đã chọn trong danh sách học bổng TaiwanICDF ở trên.

Đủ điều kiện xét duyệt visa FS đến Đài Loan.

Không nhận bất kỳ 1 học bổng nào khác trong thời gian nhận học bổng TaiwanICDF

Ứng viên đã nhận học bổng TaiwanICDF, MOFA hoặc MOE phải trở lại quê hương hơn 1 năm trước khi đăng ký lại

Chưa bị thu hồi bất kỳ học bổng nào bởi cơ quan chính phủ Trung Quốc (Đài Loan) hoặc các tổ chức liên quan, hay bị đuổi khỏi 1 trường đại học nào của Đài Loan.


Danh sách 31 ngành được nhận học bổng :

1.Đại học Khoa học Quốc gia Pingtung và Công nghệ (NPUST)

Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học Chương trình nông nghiệp nhiệt đới

2. Đại học Quốc gia Chengchi (NCCU)

Chương trình đại học quốc tế tạiQuản trị kinh doanh (IUP in BA)

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế Quản trị (IMBA)

Chương trình thạc sĩ quốc tế tại Nghiên cứu quốc tế tại trường cao đẳng

Quan hệ quốc tế

3. Đại học Quốc gia Tsing Hua (NTHU)

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế Quản trị công nghệ

Chương trình thạc sĩ quốc tế về thông tin Hệ thống và ứng dụng

Học viện nhân văn quốc tế Phát triển nguồn lực (IHRD)

4. Đại học Quốc gia Yang-Ming (NYMU)

Chương trình Ph. D. Sức khỏe Quốc tế

Chương trình Thạc sĩ về Sức khỏe Quốc tế

5. Đại học quốc gia Đài Loan(NTOU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về nuôi trồng thủy sản

Công nghệ và quản lý

6. Đại học Quốc gia Trung ương (NCU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế cho

Môi trường phát triển bền vững

7. Đại học Kun Shan (KSU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về cơ khí Kỹ thuật

Chương trình cử nhân quốc tế về cơ khí Kỹ thuật

8. Đại học quốc gia Tôn Trung Sơn (NSYSU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về điện

Kỹ thuật điện (IMEPE)

9. Đại học Yuan Ze (YZU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về công nghiệp

Kỹ thuật và quản lý

10. Đại học Điều dưỡng Quốc gia Đài Bắc và Khoa học sức khỏe (NTUNHS)

Thạc sĩ điều dưỡng quốc tế

Chương trình

11. Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)

Chương trình Master Master quốc tế tại Kinh tế nông nghiệp

12. Đại học quốc gia Cheng Kung (NCKU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về dân sự

Kỹ thuật và Quản lý (ICEM)

13. Đại học Ming Chuan (MCU)

Chương trình MBA về kinh doanh quốc tế và buôn bán

Chương trình đại học quốc tế

Kinh doanh và Thương mại

Chương trình đại học chuyên ngành Báo chí và  Truyền thông đại chúng

14. Đại học Y Cao Hùng (KMU)

M. Sc. Chương trình trong y học nhiệt đới

15. Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về sức khỏe

Quản lý chăm sóc

Bằng tiến sĩ. Chương trình Sức khỏe và Sức khỏe Toàn cầu

Bảo vệ

16. Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc(TNUA)

Chương trình thạc sĩ nghệ thuật quốc tế tại

Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo (IMCCI)

17. Đại học quốc gia Chung Hsing(NCHU)

Chương trình thạc sĩ quốc tế về nông nghiệp

(IMPA)

Chương trình cử nhân quốc tế của

Kinh doanh nông nghiệp (IBPA)

18.Đại học Quốc gia Chung Cheng (CCU)

Thạc sĩ lãnh đạo giáo dục và

Quản lý sự phát triển

19. Trường Y dành cho sinh viên quốc tế I-Shou (ISU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *