Tổng hợp các mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay. Hướng dẫn viết đoạn văn tự giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Anh khi giao lưu hoặc khi phỏng vấn. Ngày nay, tiếng anh đã trở thành một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới.