Tổng hợp học bổng du học Anh 2019

Tổng hợp học bổng đại học và sau đại học tại Vương quốc Anh 2019.

Tổng hợp học bổng du học Anh 2019

1.Học bổng đại học quốc tế tại Đại học Sheffield ở Anh, 2019

Deadline: 14/6/2019
Cấp bậc: đại học.
Ngành học: tất cả các ngành ngoại trừ Y học và Nha khoa
Học bổng: 10% học phí và được cung cấp trong mỗi năm và năm học tiếp theo tùy thuộc vào thành tích học tập.
Link thông tin chi tiết: http://bit.ly/2CKjJi1

2. Học bổng Corsini Polo trong Hiệp hội với Liên đoàn Polo Quốc tế tại Vương quốc Anh, 2019

Deadline: 31/5/2019
Cấp bậc: đại học & sau đại học.
Ngành học: tất cả các ngành có tại trường
Học bổng: 15% học phí
Link thông tin chi tiết: http://bit.ly/2VhlL0d

3. Học bổng Surrey tại Vương quốc Anh, 2019

Deadline: 12/12/2019
Cấp bậc: đại học.
Ngành học:
• Cử nhân quản lý sự kiện quốc tế
• Cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế
• Cử nhân quản lý khách sạn quốc tế
• Cử nhân quản lý du lịch quốc tế
Học bổng: £ 5.000 dưới dạng miễn học phí trong năm 1.
Link thông tin chi tiết: http://bit.ly/2VmN35j

4. Học bổng nghiên cứu quốc tế của Đại học Strathclyde tại Vương quốc Anh, 2019

Deadline: 16/9/2019
Cấp bậc: sau đại học.
Ngành học: Hóa học, Máy tính và khoa học thông tin, Toán học và thống kê, Vật lý, Khoa học pháp y.
Học bổng: trị giá tới £ 3000.
Link thông tin chi tiết: http://bit.ly/2CJzfuk

5.Học bổng toàn phần học phí quốc tế tại Đại học Nottingham Trent ở Anh, 2019

Deadline: có 3 mốc
16:00 ngày 14/1/2019
16:00 ngày 25/3/2019
16:00 ngày 20/5/2019
Cấp bậc: đại học.
Ngành học: tất cả các ngành tại trường
Học bổng: Học phí toàn phần trong tối đa bốn năm.
Link thông tin chi tiết: http://bit.ly/2Vol6Kc
Form đăng ký: http://bit.ly/2s58Tg6

6. Boyack Bachelor Bursary cho sinh viên quốc tế tại Đại học Dundee ở Anh, 2019

Deadline: 20/11/2019
Cấp bậc: đại học.
Ngành học: Kinh doanh (Kế toán / Kinh tế / Tài chính / Kinh doanh quốc tế).
Học bổng: chi phí sinh hoạt.
Link thông tin chi tiết: http://bit.ly/2LJKANU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *