Thông tin về việc làm là rất cần thiết đối với những bạn du học sinh muốn có việc làm thêm ở toronto, rồi sau khi tốt nghiệp sẽ phải chọn cho mình một công việc phù hợp với khả năng. Dưới đây là những xếp loại các công việc tại Toronto