du học Nhật Bản sau tốt nghiệp THPT, du học Nhật Bản tháng 4, Tốt nghiệp THPT nên đi du học Nhật tháng 10 cùng năm hay tháng 4 năm sau ?