12 suất học bổng Anh Quốc -Think Big Undergraduate Scholarships - University of Bristol, UK

Description: 12 suất học bổng Anh Quốc -Think Big Undergraduate Scholarships - University of Bristol, UK. Think Big Undergraduate Scholarships - University of Bristol, UK

12 suất học bổng Anh Quốc -Think Big Undergraduate Scholarships - University of Bristol, UK. Think Big Undergraduate Scholarships - University of Bristol, UK
BẬC HỌC: cử nhân

GIÁ TRỊ:
3 suất £10,000
9 suất £5,000


NGÀNH HỌC: Tất cả các ngành, trừ Medicine, Dentistry và Veterinary Science.

DEADLINE:
Round One Deadline: 31 March 2019.
Round Two Deadline: 30 June 2019.

LINK:
http://www.bristol.ac.uk/fees-funding/awards/think-big-undergraduate/
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: