Bạn thân đi du học thì sao? Nhỏ bạn đã đi được 4 tháng, mình vẫn quen thói mở điện thoại nhắn tin cho nó “Trưa nay ăn gì hả mày?”.