CÁC HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG UWE BRISTOL, UK 2019

CÁC HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG UWE BRISTOL, – Anh Quốc UK 2019. Lưu ý, bạn phải có thư nhận học từ trường thì mới có thể apply học bổng nên bạn cần liên hệ trường từ bây giờ để tránh trễ deadline nha. Nếu bạn chưa có IELTS, hoặc đã có nhưng IELTS hết hạn, bạn vẫn có thể xin trường conditional offer trước để nộp học bổng rồi sau đó bổ sung IELTS sau nghen

Với HB ở mục (1) và (2), bạn sẽ được thực tập tại các phòng ban trong trường và đóng vai trò như Ambassador cho trường.

Với HB ở mục (3) và (4), ngành học là giống nhau tuy nhiên giá trị HB là khác nhau nhé bạn.

1. UWE Bristol Chancellor’s Scholarship for International Students in UK, 2019

Bậc học: thạc sĩ
GIÁ TRI: 50% học phí
NGÀNH: đa dạng
DEADLINE: 28.Apr.2019

2. Millennium Scholarship

Bậc học: thạc sĩ
GIÁ TRI: 50% học phí
NGÀNH: đa dạng
DEADLINE: 28.Apr.2019

3. Faculty of Health and Applied Sciences MSc Scholarship

Bậc học: thạc sĩ
GIÁ TRI: 50% học phí
NGÀNH: xem list ngành trong link bên dưới
DEADLINE: 28.Apr.2019

4. Faculty of Health and Applied Sciences Dean’s Scholarship

Bậc học: thạc sĩ
GIÁ TRI: 100% học phí
NGÀNH: xem list ngành trong link bên dưới
DEADLINE: 28.Apr.2019

LINK:

https://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalstudentfunding/uweinternationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx:

UWE Bristol offers a range of scholarships for international postgraduate students.
Please note: In order to apply for any UWE Bristol scholarships, you must have received an offer to study at UWE Bristol. Remember to apply for the course early to ensure your scholarship application can be considered.
Please refer to the individual scholarships below to view application deadlines and full eligibility details.

Non-programme specific scholarships

Chancellor’s Scholarship

Millennium Scholarship

Programme-specific scholarships

Faculty of Health and Applied Sciences MSc Scholarship

Faculty of Health and Applied Sciences Dean’s Scholarship

Other postgraduate funding

Find out more about postgraduate funding for full and part-time students studying at UWE Bristol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *