CÁC HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG UWE BRISTOL, - Anh Quốc UK 2019. Lưu ý, bạn phải có thư nhận học từ trường thì mới có thể apply học bổng nên bạn cần liên hệ trường từ bây giờ để tránh trễ deadline nha. Nếu bạn chưa có IELTS, hoặc đã có nhưng IELTS hết hạn, bạn vẫn có thể xin trường conditional offer trước để nộp học bổng rồi sau đó bổ sung IELTS sau nghen