Cách viết Statement of purpose (SOP)khi đi du học Đài Loan. Statement of purpose (SOP) là một phần quan trọng không thể thiếu trong bộ hồ sơ du học hoàn chỉnh. SOP có thể chỉ là một bài viết ngắn 500 từ nhưng nội dung mà nó thể hiện là những tóm tắt về cuộc sống bạn đã trải qua, nét tính cách, niềm đam mê và là lý do tại sao để hội đồng tuyển sinh chọn bạn, cấp học bổng cho bạn mà không phải là người khác.