Khi đi du học, tất cả mọi người, ai cũng phải có những vấn đề cần phải suy nghĩ và lo lắng. Vì du học không phải khó nhưng nó lại là một chuyện không hề dễ dàng gì. Nó giú ta trưởng thành hơn và là một quá trình trải nghiệm vô cùng quý báu. Hãy lắng nghe một tâm sự nhỏ của cô bé du học sinh Nhật Bản Chiharu Nakatsuka để hiểu nhiều hơn một chút về khái niệm "du học".