Cuộc sống ở Vancouver - giá thuê nhà, giá đồ ăn, kinh nghiệm sống.