ĐỊNH LUẬT HOA SEN: Thành công luôn cần có sự tích lũy và thời gian

Định luật hoa sen. Trong một hồ sen, ngày đầu tiên hoa nở rất ít, nhưng sang ngày thứ hai hoa đã nở gấp đôi ngày thứ nhất. Cứ như vậy, mỗi ngày hoa sen sẽ nở với số lượng gấp đôi ngày trước đó.

Nếu như đến ngày thứ 30, hoa sen sẽ nở đầy mặt hồ, vậy xin hỏi: Hoa sen nở đầy nửa hồ trong ngày thứ mấy?

Trong ngày thứ 15 sao? Sai rồi! Là ngày thứ 29.

Đây chính là luật hoa sen.

Ngày đầu tiên chỉ nở một phần nhỏ, ngày thứ hai, chúng sẽ tăng nhanh gấp đôi ngày thứ nhất.

Đến ngày thứ 29, hoa sen nở được nửa hồ, chờ đến tận ngày cuối cùng, chúng mới nở hết cả hồ.

Nói cách khác: Tốc độ của ngày cuối cùng là nhanh nhất, bằng tổng của 29 ngày trước đó.

Đạo lý sâu sắc đằng sau sự thật này chính là: Thành công luôn cần có sự tích lũy và thời gian.

Lần đầu tiên tôi nghe được định luật này là trong bài phát biểu của Jack Ma. Nếu bạn có thể liên kết định luật này với cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của nhiều người đều như hoa sen trong ao, lúc mới bắt đầu thì dùng hết sức, nỗ lực hết mình…

Nhưng theo thời gian, họ cảm thấy chán nản và mệt mỏi, có người từ bỏ từ ngày thứ 9, thứ 19, và thậm chí rất đáng tiếc là trong ngày thứ 29.

Lúc họ từ bỏ, thường chỉ cách thành công thêm một bước nữa.

Có nhiều khi, chìa khóa thành công chính là sự kiên trì.

Người ta thường cho rằng, trong cuộc đời mỗi người đều có thể gặp được 7 lần cơ hội đến, những cơ hội này đều có thể giúp họ đổi đời….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *