Pharmacy technician là gì ? Du học Canada ngành kĩ thuật viên dược. Hiện nay, Pharmacy Technician đang là một trong các ngành cực hót của du học Canada vì nó giúp du học sinh có cơ hội đậu Permanent residence Visa cao hơn.