Học bổng NewZeland 2019 - Học bổng Tiến sĩ từ đại học Victoria Wellington. Đại học Victoria là một một trong những đại học cổ nhất New Zealand, được công nhận bởi chất lượng giáo dục xuất sắc, theo đó trường đã được xếp trong top 2% trường đại học trên thế giới theo BXH Đại học Thế giới QS 2018.