Myth or fact: Học college/ post grad ở Canada dễ xin việc hơn bachelor/ master do bị overqualified? Đây là 1 cái myth được chia sẻ rất rộng rãi trong các group du học ở Canada. Đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan và không có tính xác thực. Ý kiến cá nhân, nếu bạn có khả năng tốt (điểm đại học ở mức khá/ tài chính ổn và có thể thi thêm GMAT/GRE) thì hãy tự tin apply các chương trình Master tại Canada.