Học Toeic để làm gì? Có quan trọng không?Mới đây chính thức thì bạn phải có Toeic từ 600 mới tham dự được các kì thi tuyển công chức. Nhìn xa hơn trong khoảng 07 năm trở lại đây, chứng chỉ TOEIC nổi lên như một tiêu chuẩn phổ biến hơn để đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh của người lao động.