Như các bạn đã biết để chinh phục Ielts 8.0 quả là khó vô cùng. Vậy mà bạn Tiểu Dương lại đang quá trình bạn ấy đạt điểm 8.0 overall. Dưới đây là chia sẻ của bạn Tiểu Dương, bài hơi dài một chút nên mình sẽ cắt ra thành 2 phần các bạn cố gắng đọc nhé.