Dưới đây là chia sẻ của bạn Tiểu Dương trong quá trình chinh phục Ielts 8.0 , bài hơi dài một chút nên mình sẽ cắt ra thành 2 phần các bạn cố gắng đọc nhé.