Hiện nay Đài Loan vẫn đang là thị trường trọng điểm có số lượng người đi xuất khẩu lao động Đài Loan đông nhất, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018 số lượng người đi XKLĐ Đài Loan là 47.721 người chiếm 49,28%. Để được sang Đài Loan xuất khẩu vào năm 2019 này các bạn phải tìm hiểu kĩ về mọi thông tin như: Mức lương, điều kiện, các bệnh không đủ điều kiện đi xuất khẩu, hợp đồng đi xuất khẩu và các yêu cầu xuất nhập cảnh.