Luật nhập cảnh Canada cho phép cho mang đồ gì trong hành lý ký gửi . Nên mang gì sang Canada. Mẫu tờ khai hải quan nhập cảnh 2019.