YÊU VÀ THƯƠNG NHAU ĐI.. TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN.! Người đàn ông ngồi một mình gục đầu lặng lẽ trong ngày 14 - 2, trên bàn là 2 ly rượu. Đối diện ông là bình tro của người phụ nữ của đời ông. Và ông khóc...