Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà- ✅cách nhận biết kẻ đó ra sao? ✅NGUỒN GỐC CÂU "NUÔI ONG TAY ÁO, NUÔI KHỈ DÒM NHÀ" Ai cũng cho rằng câu này có nghĩa là: Nuôi kẻ phản phúc, hại chủ.