Săn học bổng toàn phần du học Hàn Quốc 2019-2020. Học bổng thạc sĩ Hàn Quốc 2019. Học bổng chính phủ Hàn Quốc 2019.Học bổng nhằm mục đích hỗ trợ các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai trên khắp thế giới học tập tại KU. Sinh viên Chương trình Trao đổi (SEP) và Chương trình Du học ngắn hạn (VSP) đủ điều kiện được nhận Học bổng Global KU.