Trump là một nhà 'Nho học' ông ta rất hiểu văn hoá Á Đông.Trong những ngày qua xôn xao dư luận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam. Nhưng cuối cùng Trump đã chốt lại sẽ diễn ra ngày 27-28/2/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.